Långsjöbynappet - påskafton lördagen den 20:e april mellan 11:00-13:00

Välkomna till påskens pimpeltävling i Långsjöby mellan Volvobäckens utlopp och fd. Dansbanan. För er som kör bil går det bra att parkera vid Volvobäckskojan och promenera ner till isen via skoterleden.

-Vuxenklass och barnklass
-Priser till flest fiskar, vägning vid lika antal.
-Startkort kostar 50 kr för vuxen och 20 kr för barn 5-15 år.

Varmkorv- och fikaförsäljning 11-14 ca.

Kom ihåg: Isborr, pimpelspö, broddar, kontanter.

SWISH 123 336 50 20

För frågor: Peter Thulesson 072 200 63 04

Välkomna hälsar styrelsen i Långvattnets Byalag

 

Byamännen

Byamännen är en sammanslutning av byns ägare av jordbruksfastigheter. Fastighetsägarna har andelar i byns samfällighetsmark, t ex Långvattssjön med tillhörande strandremsor, mark för mossahämtning ("mösatag") och kvarnområdet. Fiskefrågorna har dock överförts till byns fiskevårdsförening.

Volvobäckens kvarnar och det vattendrivna sågverket på samma plats har genom åren varit den kanske viktigaste angelägenheten. Omfattande restaureringar och byggnationer har skett på kvarnområdet på 1970-talet och 2000-talet. Se mer under rubriken "Kvarnarna". Annat har också åstadkommits t ex monumentet över den förste "svenske" nybyggaren i byn som står strax öster om Långvattssjöns östra ände, Kalven. Byamännen stod också som ekonomisk garant för tryckandet och utgivningen av nybyggarboken "Långsjöby" i början på 1990-talet. Böcker finns fortfarande år 2013 kvar att köpa hos byåldermannen Håkan Rombe. En och annan fundering kan resas över benämningen byamän. Nu när vi har jämlikhet mellan könen känns det lite patriarkalt. Men så var det förr, det var männen som för det mesta stod skrivna för jordbruksfastigheterna och det var männen som bestämde i viktiga frågor.

De gemensamma angelägenheterna i byn förr i tiden avhandlades på byastämmor där man röstade efter mantal (areal). Detta sätt att rösta gäller än i denna dag om någon så påkallar. Före 1944 gick det till på det sättet att "Någon" kallade till byastämma och ordförande valdes för varje stämma. Det fungerade förstås inte bra så 1944 bestämde sig byamännen för att välja en ordförande (byålderman) som skulle ha ansvar för att kalla till byastämma när behov förelåg. Byamännen har inga stadgar och ingen styrelse men vanligen 2-3 "byaråd" och är en sammanslutning "av hävd" vilket ibland ställer till det i kontakterna med myndigheter och banker. Byålderman, en titel av hävd, har genom åren varit följande.

1944 - 47 Per Alfred Lindberg
1947 - 50 Per Furucrona
1950 - 61 Ludvig Rönnholm
1961 - 70 Rune Thulesson
1970 - 91 Ture Rönnholm
1991 - 2014 Håkan Rombe
2015 -      Peter Thulesson

När det gäller Volvobäckens kvarnar har byamännen och byåldermannen beslutanderätten och ansvaret. Rätten att anordna paltfester och kvarndagar på kvarnområdet har dock överlåtits till Långsjöby Intresse Förening. För skötsel av slåtterängen på kvarnområdet får byamännen ett årligt bidrag från Länsstyrelsen. Hos byåldermannen förvaras Långsjöbyboken, nycklar, gamla handlingar och den numera antika byakartan. Kvarnområdet och dess byggnader med undantag av vilkojan står öppna för envar besökare och turist. Nyckeln till vilkojan kan lånas hos byåldermannen för den som önskar. Den som vill disponera timmerhuggarkojan för tillställningar bör boka tid hos byåldermannen 0951-30075, 070-6575794 eller skicka e-post till hkanrombe@yahoo.com för att vara säker på att kojan är disponibel.

Text: Håkan Rombe
Byålderman (fd)