KulturErik Norberg

Erik Norberg 1913 - 2001

Kortfattad biografi.

Erik Norberg föddes på kronotorpet Baktisjaure, vid nuvarande ”Kungavägen” mellan Kaskeloukt och Långvattsbäcken. Har även bott i Vallträsk och senare i Långsjöby. Har alltså varit Storumans kommun trogen.

Konstnär och skulptör. Började med att i unga år göra figurer i trä men sedermera blev älg- och renhorn favoritmaterialet. Även andra material som tenn, brons och koppar prövade han på, exempelvis tranorna på torget i Storuman . Motiven hittade han i fjällfaunan och mest kända är kanske renmotivet, ofta springande renar i grupp eller kämpande ren som nyss fångats av samens lasso. I landstingshuset i Umeå finns en väggrelief i trä, älg- och renhorn med same- och fjällmotiv. Samerna och renskötseln har han skildrat med figurer i trä och horn. Figurerna är stiliserade och Erik Norberg hade stor förmåga att skulptera fram karaktärer när det gäller samemotivet och rörelsen och kraften i djurmotiven. Älgens och tranans resning är accentuerade i hans figurer. Idéer och kunskap fick han genom studier av djuren i deras naturliga miljö men även djurparker besöktes för att studera t.ex björnar. Det berättas att han vid älgjakt ofta fördjupade sig så mycket i älgens utseende och rörelser att han glömde att skjuta. En ren lär han dock ha skjutit under älgjakt men det är en annan historia. Hans ateljé var ofta översållad med material och halvfärdiga och nästan färdiga skulpturer. Han arbetade på en figur så länge han kände inspiration och när den tröt för just den figuren tog han fram något halvfabrikat och fortsatte. Inför utställningar kunde det på det viset bli ganska hektiska dygn för att få tillräckligt många figurer klara. Erik Norberg blev tidigt kallad ”Lapplands döderhultare” genom materialvalet och de särpräglade karaktärerna i skulpturerna. Erik Norbergs skulpturer finns spridda runt hela världen men merparten finns i Sverige med tyngdpunkt i Västerbotten.Ren o Same

Stipendier: Guldmedalj vid Lappmarksutställningen i Lycksele 1935. 1:a pris vid samlingsutställning i Skellefteå. Västerbottens landstings stipendium 1970.

Separatutställningar: Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Galleri Norrland i Östersund, Landskrona, Sollefteå, Storuman m.fl. orter.

Samlingsutställningar: Landstingsskolan i Högberga, Värmlands Museum Karlstad, Konstfrämjandet Stockholm.

Representerad: Storumans kommun, Västerbottens läns landsting.

Olof Högbergs plaketten.

Storumans kommuns kulturstipendium 1984.

Text: Håkan Rombe