Långsjöby Intresse Förening

LIF

Välkommen till Långsjöby Intresse Förening!

LIF är en förening som arbetar för att anordna aktiviteter där byborna runt Långvattnet kan träffas och ha trevligt tillsammans. Vi vill också göra vad vi kan för att hålla byarna här levande och bevara vår kultur.

Genom ideellt arbete hjälps vi åt att ordna olika saker som t.ex. Valborgsfirande, Kvarndagen, middagar och annat roligt.

Ordförande för Långsjöby Intresse Förening sedan februari 2013 är Jenny Johansson.

Hemsidan/domänen www.langvattnet.se betalas av LIF och ordföranden sköter om och uppdaterar sidan.

LIF har styrelsemöte minst 5 ggr/år, där vi diskuterar vad vi ska hitta på under året. Vi beslutar vilka bidrag vi vill och kan ansöka om och ser till att det blir gjort.

Vi bjuder även in till årsmöte för alla invånare runt Långvattnet en gång om året. Då är alla välkomna att närvara och man har möjlighet att komma med förslag, frågor och idéer.

För närvarnade har vi ingen byalokal i Långsjöby att hålla till i, så när vi träffas gör vi det i Sions kapell.

Styrelsen består av:

Ordförande:Jenny Johansson
Kassör:Torbjörn Lindberg
Sekreterare:Erik Bergström
Ledamot: Viktoria Georgsson
Ledamot: Annika Wikström
Valberedning:Sören Bergström (sammankallande)
Valberedning:Torbjörn Gustavsson
Org.nr:802463-0231

Text: Jenny Johansson