Långsjöby Intresse Förening

Medlemskap

LIF

LIF Medlemmar 2017

Vi tackar nedanstående personer för att ni engagerar er i vår bygd!
Samt för ert stöd till hemsidan och olika aktiviteter som LIF anordnar.
Vill du också bli medlem?
Kom ihåg att uppge ditt/familjens namn!!!

Pris
200 kr/familj
100 kr/enskild

BG: 261-9955 Handelsbanken
Swish-nummer: 1234946521

Antal medlemmar hittills i år: 92 personer
2013 hade vi 35 medlemmar
2014 hade vi 121 medlemmar
2015 hade vi 123 medlemmar
2016 hade vi 127 medlemmar och vi hoppas självklart att vi blir ännu fler i år!

2  Fam. Sören o Margareta Bergström, L-by
2  Fam. C-G o Anne-Britt Lindberg, Stensele
2  Fam. Eva-Märta o Lasse Gustavsson,
2  Fam. Karin & Uno Plamlund,
4  Fam Jenny Johansson & attias Barman, L-by
2  Fam. Morgan & Helena Karlsson, L-by
5  Fam. Vicky & Nicklas Georgsson, L-by
7  Fam. Christina Jonsson & David Lindberg, Södra Långvattnet
1  Håkan Rombe, L-by
2  Fam Brittinger & Anders Ärlebrandt, L-by
5  Fam. Andreas & Jessica Lindberg, Stensele
2  Fam. Klas & Anita Jonsson, L-by
6  Fam. Jenny & Roger Kallin, Volvonäset
2  Fam. Birgith & Rune Thulesson, L-by
2  Fam. Anna & Olof Holmberg, L-by
2  Fam. Ragnhild & Lennart Jonsson, Södra Långvattnet
2  Fam. Marie & Elsie Ärlebrandt, L-by
6  Fam. Peter Thulesson & Carola Lunder, L-by
3  Fam. Carola Rönnholm & Stempan Gustavsson, L-by
4  Fam. Lina & Daniel Ärlebrandt, L-by
1  Leif Nord, L-by
2  Fam. Svante Gustavsson & Karin Abrahamsson, L-by
2  Fam. Rakel & Kennet Georgsson, L-by
2  Fam. Pia Thulesson & Lelle Gustavsson, L-by
2  Fam. Linda & Markus Glasin, L-by
2  Fam. Eleonora & Torbjörn Gustavsson, L-by
2. Fam. Kerstin & Lage Rönnholm, Volvonäset
4  Fam. Rebecka & Conny Stenman, Myrlund
4  Fam. Okänd
1  Dan Rönnholm, Volvonäset
2  Fam. Ulrika & Lennart Gustavsson, L-by
2  Fam. Birgit & Karl-Uno Hörnelid, Norrberg
2  Fam. Kajsa & Roger Hedman, L-by
1  Dan-Martin Lindberg, Myrlund

Kom ihåg att uppge ditt/familjens namn vid betalning (om du betalar för en hel familj får du gärna ange antalet familjemedlemmar).

Vi hoppas få in många nya medlemmar under året. Alla är varmt välkomna!

Pengarna som föreningen får in via medlemsavgifter går i första hand till att anordna aktiviteter för invånarna som bor runt Långvattnet! Tanken är att vi ska kunna träffas och ha roligt tillsammans.

Andra utgifter som föreningen har är att hålla ordning vid elljusspåret, fotbollsplanen m.m. Till dessa söks bl.a. glesbygdsbidrag för att hjälpa oss att hålla vår by levande!

Föreningen har även vissa administrativa kostnader som t.ex. informationsutskick, kostnad för hemsidan www.langvattnet.se m.m.

LIF bjuder då och då på tilltugg och/eller dryck vid aktiviteterna, allt för att höja trivselfaktorn.

Vi arbetar även aktivt med att söka sponsorer till olika ändamål. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Sponsorer”.

Ibland anordnar vi lotterier eller någon typ av försäljning. Detta för att få in mer pengar till byakassan så att vi även i fortsättningen har möjlighet att anordna olika aktiviteter.

Arbetet sker ideellt och är helt beroende av att människor ställer upp och hjälps åt! Så om du någon gång blir tillfrågad hoppas vi att du tycker att det känns kul och att du vill hjälpa till! Om du vill hjälpa till med något särskilt så är du naturligtvis varmt välkommen att höra av dig!

På årsmötet som brukar vara i februari varje år är alla som vill välkomna att delta. Som medlem har du även rätt att rösta angående de saker som tas upp. Bara det är ju en bra anledning att vara medlem.

Text: Jenny Johansson