Sollidens Skoterklubb

Sollidens Skoterklubb Logo

Syftet med skoterklubben är och har alltid varit att ordna fina skoterleder, trevliga träffar och samla skoterfolket och bevaka dess intressen. Årliga aktiviteter de senaste åren har varit en semmeldag i Sollidkojan samt en skoterträff på Sabotsen som brukar förläggas till en helg i Mars månad när det inte är Vasalopp eller Vildmannanapp.

Klubben vilar på det ideella arbete som styrelse och sladdansvariga utför.

Styrelse under 2014

Ordförande: Jimmy Lindberg, Storuman
Vice Ordförande: Fredrik Holmlund, Storuman
Kassör: Ulrika Johansson, Långsjöby
Sekreterare: Kristofer Johansson, Lycksele
Ledamöter:Jan-Olof Pennling, Kaskeluokt
Martin Stenman, Långsjöby
Robert Lundberg, Stensele
Suppleant:Carola Lunder, Långsjöby
Revisorer: Olof Holmberg, Långsjöby
Bo Lindberg, Långsjöby
Valberedning:Andrée Lindberg, Långsjöby
Org.nr: 895401-0180
  

Text: Jimmy Lindberg